Cenacolo - O komunitě

Přeskočit navigaci

O komunitě 

Komunita Sv. Zdislavy byla založena v září 1996 díky duchovnímu pochopení jednoho muže, pana Jiřího Jakla, kterému se po návštěvě Komunity Cenacolo v Medžugorji zrodila myšlenka zrealizovat něco podobného u nás v České republice. Cílem komunity je vyhledávání a léčba drogově i jinak závislých, především z řad mladistvých. Pro tento účel byla dlouhodobě pronajata fara, kostel a přilehlé hospodářské budovy s pozemky v obci Žibřidice nedaleko hradu Lemberg v severních Čechách.

Komunita pracuje podle ověřeného způsobu léčby sestry Elvíry Petrozzi z italského města Saluzzo, která od roku 1982 založila již 23 léčeben pro narkomany v různých zemích světa. Úspěšnost léčby je mimořádně vysoká, pohybuje se mezi 70-80 % a v Medžugorji, známém mariánském poutním místě, dokonce 90%. Česká komunita je založená zatím jako výhradně mužská. Odlišnost od podobně zaměřených společenství spočívá v naprostém odevzdávání se do vůle Boží. Komunita nemá žádné lékaře, psychiatry, psychoterapeuty ani léčitele. Úspěšnost léčby podle sestry Elvíry spočívá v nalezení harmonické rovnováhy mezi prací, modlitbou, půstem a účastí na mši svaté.

 
 

Léčba je bezplatná, délka pobytu v komunitě podle dohody, avšak minimálně jeden rok. Cílem léčby není jen osvobození se od návyku na drogy, alkohol apod., ale komplexní změna života, upevnění dobrých návyků a posílení vůle. Léčený nemá žádné osobní peníze, pracuje bez nároku na odměnu a dobrovolně se účastní i těch nejnamáhavějších prací. V komunitě nemá k dispozici televizi ani noviny, zklidnění a vytváření nové životní orientace probíhá bez vnějších vlivů, které nezřídka vedly k braní drog. Pracovní terapie se uskutečňuje stavební rekonstrukcí zchátralých budov, prací na pozemcích obdělávaných jako zeleninové a ovocné zahrady a chovem drobného domácího zvířectva. Návyky nutné k soužití v komunitě i k důstojnému životu po vyléčení se rozvíjejí a upevňují především modlitbou.

Osobní vztah k Bohu, dárci životních hodnot, není pro přijetí do komunity podmínkou. Přizpůsobení se řádu, dodržování dohodnutých pravidel soužití a denní rytmus a modlitby mění hodnotovou orientaci a rozšiřuje duchovní obzor i u nevěřícího natolik, že je po úplném vyléčení (optimální dobou jsou podle zkušenosti 3-4 roky) schopen dalšího osobního zrání ve svobodě a podle svého svědomí.

Komunita se nyní těší podpoře veřejnosti, ačkoliv musela v počátcích překonávat značnou nedůvěru. Lidé se obávali negativního vlivu narkomanů, ale žádná z jejich obav se nepotvrdila. Opravené budovy a obdělané pozemky, jako plod tvrdé práce, přinesly radost a užitek pro celou obec.

Naše komunita je nezisková organizace, která žije z Božích darů a Vaší podpory. Bohu dík za každou pomoc.